8 eneboligertomter er til salgs nå.

Se beskrivelsen av tomtene under- eller gå til annonse på finn.no

Prisen inkluderer et skisseprosjekt fra Rodeo arkitekter. I et skisseprosjekt kommer vi frem til en hovedidé for huset: form og uttrykk, viktige romlige kvaliteter og organisering av rommene (planløsning). Vi legger rammer for økonomi, eventuelle miljøambisjoner og skisserer en fremdrift mot ferdigstillelse. Vi er ute etter kjøpere som ønsker seg en moderne bolig og ser verdien av å jobbe med en arkitekt for å få en skreddersydd løsning til deres behov.

Furuhaugen er delt inn i 8 tomter for eneboliger og en større tomt for 10-15 boenheter rundt et tun (”tunhusene”). Bebyggelsen er planlagt slik at alle boliger får utsikt til fjellandskapet enten i sør eller vest. Hver av tomtene har sine egne kvaliteter og muligheter, kort beskrevet under tomtekartet. Illustrasjonsplanen viser adkomstvei, lekeplass og ett eksempel på hvordan området kan bli når det er ferdig utbygget. Innefor hver tomt kan husene plasseres og utformes etter kjøpers ønsker og behov - så lenge det gjøres innefor byggegrenser og reguleringsbestemmelser.


illustrasjonsplan


tomtene

A1 ligger lengst øst på Furuhaugen, på den høyeste delen av tomten. Herfra har man utsikt over de andre eiendommene i sør og vest Tomten har adkomst fra nord og mulighet for garasje eller carport ved veien. I illustrasjonsplanen er det vist et ’atriumshus’ som legger seg i den sørvendte hellingen på eiendommen og åpner seg mot utsikten. Formen på huset skjermer den integrerte uteplassen mot vind fra nordøst.

 

A2 og A3 ligger med adkomst og inngang fra gårdsplassen, i et sørvendt helling. Eiendommene ligger skjermet fra den sterkeste vestavinden. FRa tomten er det flott utsikt mot sør. Husene kan legge seg rundt en skjermet uteplass eller skyte seg frem mot utsikten i sør - som ’plattformhus’ på søyler. Parkering kan integreres i eller ligge åpent under huset.

 

T1 ligger høyt i terrenget, lengst vest på landskapsryggen som strekker seg inn i området fra øst. Illustrasjonsplanen viser et ’tårnhus’ som utnytter terrenget med garasje i1.etasje og oppholdsarealer i 2.etasje - med utgang på bakkeplan på sørsiden. På tomten er det tillat å bygge helt opp til kote 48, slik at huset - om man vil - kan strekke seg opp til og forbi enkelte av trekronene, med panoramautsikt.

 

P1 ligger fremskutt i det sørvestre hjørnet av området, med mulighet for carport eller garasje ved gårdsplassen.Tomten legger til rette for en spektakulær bolig, kanskje hevet på søyler over skråningen, med utsikt både sør og vestover.

V1, V2 og V3 utgjør tre store tomter lengst vest på Furuhaugen.  Hver av tomten følger en liten rygg som strekker seg vestover og fra adkomstveien. Husene er tenkt plassert mellom de høye furutrærene, med uteplasser mot sør. Mot vest er det utsikt over Bolsøya og mot fjorden og fjellene i vest. Illustrasjonsplanen viser tre varianter av ’vindhus’ med gavlveggen mot vest, utformet slik at de skjermer for vind både fra vest og nordøst.

  • A1: 922 m2 
  • A2: 705 m2
  • A3: 712 m2
  • V1: 1040 m2
  • V2: 1025 m2
  • V3: 1010 m2
  • P1: 1012 m2
  • T1: 705 m2