Bo på landet

Furuhaugen ligger på sørsiden av Bolsøya, like vest for Kjerringlehola. Bolsøya har et aktivt nærmiljø med egen skole og idrettslag. Her kan man bo landlig og rolig, samtidig som det er kort veg til Molde sentrum.

Selv om det er kort avstand til Molde sentrum oppleves Bolsøya som om å bo på landet. Og når man først bor på landet ønsker man gjerne å ha litt plass rundt seg. Vi har derfor regulert relativt store tomter i tillegg til fellesareal. Tomtene ligger i et barnevennlig og rolig område på Bolsøya med lite trafikkert vei. Det er barnehage/skole og kunstgressbane i nærheten, samt fine turområder som brukes til både skiaktiviteter om vinteren og fotturer om sommeren.

Naturen inn på soverommet

En av de flotteste kvalitetene i Molderegionen er natuen. På Bolsøya har du både den nære naturen med lyng og furutrær og du har en fjerne naturen, med utsikt til fjell og fjordlandskap.
Drømmehuset, slik vi ser det, tar disse kvalitetene inn i stua, inn på kjøkkenet og inn på soverommet, slik at det første du ser når du står opp ikke er en gipsvegg, men fjellene i det fjerne.

MORGENDAGENS VÆR

Bolsøya ligger i Møre og Romsdal med typisk nordvestlandsklima. Vi vet at morgendagenes vær blir våtere og villere. Skadeomfanget på boliger som følge av vær og klima er allerede stort og det er ingen tvil om at vi trenger boliger som planlegges riktig og tåler mer.

Furuhaugen på Bolsøya tar morgendagens vær på alvor. Vårt mål er å skape robuste og holdbare hus - og vel så viktig - hus som det er trivelig å bo i selv om det rusker ute. Illustrasjonsplanen viser eksempler på hus som er formet etter lokalklimaet - for å minimerer klimabelastningen og skape beskyttende uterom.

I arbeidet med å utvikle Furuhaugen har vi samarbeidet med Sintef Byggforsk (forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur) og NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning). Vi har hentet lærdom fra tradisjonell byggeskikk i Romsdalen og fra andre steder på steder på kloden som har det like vått som oss.
Reguleringsplanen, som blant annet gir føringer for hvordan man må forholde seg til vegetasjon og eksisterende terreng, er et resultat av dette arbeidet.